De club van 100

De Club van 100 verbindt liefhebberij van de paardensport en relatiemarketing met elkaar tijdens het Concours Hippique Buitenpost. Een belangrijk aspect binnen deze club is het behoud en het stimuleren van het Fries cultureel erfgoed. Een sterke combinatie van sport en cultuur.

Als lid van de Club van 100 draagt u bij aan de continuïteit van het concours. Daarnaast kunnen we met de bijdrage het concours verder ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De Club van 100 werkt dan ook als klankbord voor nieuwe initiatieven. Het kloppende hart van onze Club van 100 zijn onze oud-bestuursleden. Zij vervullen voor het Concours Hippique Buitenpost een aanjagende en betrokken rol.

Wij bieden:

Een goed verzorgde plaats in onze VIP-lounge tijdens het Concours Hippique Buitenpost. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor onze netwerkbijeenkomst met (oud-)bestuursleden, sponsoren en andere betrokkenen voorafgaand aan het concours.

Wij vragen:

Een eigen bijdrage van €100,00 per jaar. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de Club van 100. De club adopteert ook één van de rubrieken tijdens het concours.

Wilt u bijdragen aan het behoud van het Fries cultureel erfgoed en een stem hebben in de doorontwikkeling van het concours? Meld u dan aan voor de Club van 100 via ons contactformulier!