Voorwoord 2018

Wij heten u van harte welkom op de jubileumeditie van het Concours Hippique Buitenpost. Direct na de zeer geslaagde editie van vorig jaar zijn wij gestart met het organiseren van dit 65ste Concours Hippique; een mijlpaal!

De eerste woensdag van augustus heeft in Buitenpost, bij de paardensportliefhebbers een enorme betekenis, als onderdeel van de Friese Cultuur is er namelijk een sterkte traditie ontstaan. Tevens is het concours, dit jaar een leuke afwisseling voor de vele toeristen, die in het kader van de bomvolle agenda van de Culturele Hoofdstad in en buiten Friesland verblijven. Een aantal deelnemers en hun Friese paarden hebben hier in Buitenpost, de “warming up”, voor de uitverkochte “Stormruiter”, later dit jaar in het WTC te Leeuwarden.

De paardenfokkerij en de paardensport in onze regio hebben in deze 65 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een keten ontstaan van gespecialiseerde fokkers, hengstenhouders, opfokbedrijven, opleiders van jonge paarden, instructeurs, handelaren en veilingen. Als gevolg hiervan is het aantal concoursen over de gehele breedte enorm toegenomen. De paardensector heeft een vergelijkbare economische omvang als de eiersector in Nederland. Uitgedrukt in werkgelegenheid is er op 7 volwassen paarden, 1 volledige arbeidskracht werkzaam in de sector.

Doordat Nederland beschikt over een hele efficiënte hippische logistiek en nauwe handelsbetrekkingen heeft met de buurlanden Duitsland en België, zal de paardensector de komende jaren naar verwachting nog sneller gaan groeien. Mede door de komst van nieuwe buitenlandse investeerders, die de fokkerij en sport hier willen gaan meebeleven. Als hier op de juiste manier op ingespeeld gaat worden, kan dit een nieuwe “boost” betekenen voor het regionale platteland. De schaalvergroting in de melkveehouderij gaat ruimte bieden voor kleinschalige paardenbedrijven op de overgebleven leegstaande boerderijen op het platteland. Gelegen in een prachtig landschap.

Bovengenoemde ontwikkeling is een kans voor het behouden van de continuïteit voor ons concours de komende jaren. De concoursen zijn immers het vliegwiel voor de fokkerij en de sport, waar de paardensportliefhebbers elkaar ontmoeten. Wat de keten vervolgens weer verder doet groeien en uitbreiden.

Namens het bestuur wens ik alle bezoekers en, niet te vergeten, onze vele vrijwilligers veel plezier vandaag tijdens het evenement. De sponsoren, goede zaken en de deelnemers, veel succes toegewenst, tijdens deze unieke jubileumeditie van het Concours Hippique Buitenpost!

 

Tiemen Dolfijn
Voorzitter en lid van de Paardensportcommissie

top