Word lid van de “Club van 100”

 

Visie:

De Club van 100 verbindt liefhebberij en relatiemarketing met elkaar tijdens het Concours Hippique Buitenpost en draagt sterk bij aan de sfeer.

Tevens levert De Club van 100 een optimale bijdrage aan het behoud en het stimuleren van het Friese culturele erfgoed – de perfecte combinatie van sport en cultuur.

Doelstelling:

Het huidige aantal vrienden uitbreiden tot het maximale aantal van 100. Dit zal bijdragen aan de benodigde exclusiviteit van deze Club. Bovendien zal dit voldoende continuïteit bieden om het Concours Hippique Buitenpost te kunnen behouden voor de toekomst, maar ook verder te kunnen ontwikkelen naar de eisen des tijds.

Wij bieden:

Een goed verzorgde plaats in onze hospitality ruimte tijdens het Concours Hippique Buitenpost.

Het kloppende hart van onze Club van 100 zijn onze oud-bestuursleden. Zij vervullen voor het Concours Hippique Buitenpost een aanjagende en betrokken rol.
Er zal zeker óók aandacht worden besteed aan een klankbord-achtige functie, zodra de omvang van de Club hiertoe aanleiding geeft.

Alléén natuurlijke personen kunnen vriend van de Club van 100 worden. Het kost € 100,00 per jaar.

De jaarlijkse factuur wordt begin mei verstuurd.
Er zal ook een rubriek worden geadopteerd door de Club van 100.

top